Servizos > Laboratorio > Servizos de análises NIR

 

SERVIZOS DE ANÁLISES NIR

EN MOSTRAS DE ENSILAXES, FORRAXES, PENSOS E MATERIAS PRIMAS

 

ENSILAXES E FORRAXES

Mouriscade

  Parámetros e matrices

Ensilaxes de pradería, millo e racións Unifeed


NIR
  • De 1 a 200 mostras 8,40 €/mostra
  • De 201 a 400 mostras 7,40 €/mostra
  • De 401 a 600 mostras 6,40 €/mostra
  • A partir de 601 mostras 5,40 €/mostra

PENSOS E MATERIAS PRIMAS

Evonik


Análisis Proximal + Energía NIR: 15 €/mostra

Aminoácidos NIR: 42 €/mostra

Control Procesado Térmico NIR: 50 €/mostra  (Inclúe Análise Proximal + Enerxía NIR)

Ácidos grasos NIR: 12 €/mostra

 

Observacións: a estes prezos aplicaráselle o IVE vixente no momento da facturación.