Ensayos forrajeros

Nas parcelas da Finca Mouriscade, ademais de producir a forraxe para o noso rebaño, permiten desenrolar diferentes ensaios de cultivos de millo, de leguminosas, así como valorar o comportamento de diferentes fertilizantes. Dende hai varios anos, Mouriscade ven colaborando con diferentes casas comerciais para levar a cabo estas probas de campo, divulgando os resultados, entre as gandeiras e gandeiros, podendo valorar así, ó que mellor se adapta, a súa gandaría.