Envío de mostras

O laboratorio comprométese a manter a confidencialidade de toda a información das e dos clientes á que teña acceso e a non facela pública sen o seu consentimento.

Follas para o envío de mostras ao laboratorio

Dirección de envío de mostras

Envio de mostras - Análisis NIR en muestras de ensilados, forrajes y materias primas

Análises NIR en mostras de ensilaxes, forraxes e materias primas

Envase:

As bolsas ou envases que conteñan as mostras deben recibirse perfectamente pechadas; en caso contrario comunicaráselle ao cliente para que as envíe de novo.

Cantidade de mostra:

A cantidade de mostra mínima necesaria será de 200 gramos; se o laboratorio recibe unha cantidade inferior non poderá asegurar a repetición da análise en caso necesario. As mostras estarán sempre acompañadas da folla de envío de mostras ao laboratorio perfectamente cuberta


Folla de envío de mostras PDF Folla de envío de mostras XLSX

MUESTRAS - MUESTRAS DE FORRAJES, PIENSOS Y MATERIAS PRIMAS

MOSTRAS DE FORRAXES, PENSOS E MATERIAS PRIMAS

Envase:

As bolsas ou envases que conteñan as mostras deben recibirse perfectamente pechadas; no caso contrario, comunicaráselle ao cliente para que as envíe de novo.

Cantidade de mostra:

A cantidade de mostra mínima necesaria será de 200 gramos; se o laboratorio recibe unha cantidade inferior non poderá asegurar a repetición da análise en caso necesario. As mostras estarán sempre acompañadas da folla de envío de mostras ao laboratorio, perfectamente cuberta.


Folla de envío de mostras PDF

Envio de Muestras - MUESTRAS DE AGUAS

MOSTRAS DE AUGAS

Envase:

A mostra recibirase nun envase aséptico; no caso contrario, rexeitarase.

Cantidade de mostra:

Se a análise solicitada é a de tres parámetros (E. coli, Enterococcus e coliformes totais) é suficiente un envase de 500 mililitros; para a análise completa de microbioloxía e a físico-química o envase será de 1,5 litros.


Folla de envío de mostras PDF

Envio de muestras - MUESTRAS DE LECHE PARA LA DETERMINACIÓN DE GÉRMENES

MOSTRAS DE LEITE PARA A DETERMINACIÓN DE XERMES

Envase:

Para a realización desta análise o envase debe ser estéril; no caso contrario, rexeitarase a mostra.

Cantidade de mostra:

A cantidade de mostra necesaria para a análise será de aproximadamente 4 mililitros; se o envase está moi cheo advertiráselle ao cliente da probabilidade de que a mostra está contaminada, é dicir, mal recollida, por se decide non entregala e recoller outra.

Outras advertencias:

Cada envase debe conter a mostra de cada cuarto por separado; nunca se deben mesturar os catro cuartos.


Folla de envío de mostras PDF