Análise de Augas

 
DETERMINACIÓNS - MÉTODO OFICIAL PREZO / MOSTRA
E. coli, Coliformes totales, Enterococcus 17.00 €
E coli, Coliformes totales, Enterococcus, Clostridium perfringens, Aerobios, pH, Conductividad, Turbidez, Amonio, Nitratos, Nitritos, Color y Cloro 30.00 €

Observacións:

A estes prezos aplicáselles o IVE vixente no momento da facturación..