Prezos dos servizos prestados

ANÁLISIS NIR

NIR ENSILADOS Y FORAJES Mouriscade

  PRECIO / MUESTRA
Ensilado de pradera
Ensilado de maíz
Ración unifeed
De 1 a 200 muestras/ año 8,40 €/muestra
De 201 a 400 muestras/año 7,40 €/muestra
De 401 a 600 muestras/año 6,40 €/muestra
A partir de 601 muestras/año 5,40 €/muestra

  Dairy One

  PRECIO / MUESTRA
NIR-plus 15 Euros/ muestra

NIR PIENSOS Y MATERIAS PRIMAS Evonik

  PRECIO / MUESTRA
Análisis Proximal + Energía NIR 15 €/muestra
Aminoácidos NIR 42 €/muestra
Control Procesado Térmico NIR (Incluye Análisis Proximal + Energía NIR) 50 €/muestra
Ácidos grasos NIR 12 €/muestra

Observaciones:

A estos precios se le aplicará el IVA vigente en el momento de la facturación.

Los resultados de los análisis NIR están disponibles en 48 horas

Análise Físico-Químico

ANÁLISE DE ENSILAXES, FORRAXES, PENSOS E MATERIAS PRIMAS

DETERMINACIÓNS - MÉTODO OFICIAL PREZO / MOSTRA
Humidade 1.30
Proteína 4.50
Cinzas 1.30
Fibra bruta 4.00
Fibra acedo deterxente 3.00
Fibra neutro deterxente 4.00
Materia graxa 4.00
Materia graxa con hidrolise 5.00
Almidón 4.00
Lactosa 6.00
Cloruros 3.50
Índice de ácidez 4.00
Índice de peróxidos 4.00
Impurezas 4.00
Azucares totais 6.00
Cinzas insolubles en ClH 5.50
Dixestibilidade FND in vitro 6.00
Solubilidade en KOH 15.00
Actividade ureasa 15.00
PDI 15.00
Inhibidores tripsina 40.00
Durabilidade gran 3.50
Nitróxeno soluble 8.50
Lignina acedo deterxente (LAD) 6.00
Nitróxeno ligado á fibra neutro deterxente (N-FND) 10.50
Nitróxeno ligado á fibra acedo deterxente (N-FAD) 9.50
Azucares: sacarosa, refinosa e estaquiosa por HPLC en pensos e materias primas 35.00
Acedo láctico, acético e butílico con kit encimático en ensilaxes 12.00
Gosipol en semente de algodón 6.00
Calcio, Fósforo, Sodio, Potasio, Magnesio, Ferro, Zinc, Cobre, Cloro, Azufre, Flúor, Manganeso e Cobalto , cada mineral individualmente 6.80
Grupos de 5 minerais ou máis, cada mineral 5.50
Materia seca 1,30
Amidón Enzimático 5,00
Nitróxeno non proteico 4,50
Cloruro sódico 3,50
Nitróxeno total (%) 4,50

Observacións:

A estes prezos aplicáselles o IVE vixente no momento da facturación.

Os resultados das análises estarán dispoñibles en 2 semanas.

Análise Microbiolóxico

Liña de alimentación animal

DETERMINACIÓNS - MÉTODO OFICIAL PREZO / MOSTRA
E. coli 3.20
Salmonella spp 12.50
Estafilococcus 3.20
Clostridium prefringens 5.30
Mofo e fermentos 5.30
Enterobacterias 6.30
Listeria monocytogenes 12,50

Liña de identificación de xermes en leites causantes de mamite

Observacións:

A estes prezos aplicáselles o IVE vixente no momento da facturación.

Análise de Augas
 
DETERMINACIÓNS - MÉTODO OFICIAL PREZO / MOSTRA
E. coli, Coliformes totales, Enterococcus 17.00 €
E coli, Coliformes totales, Enterococcus, Clostridium perfringens, Aerobios, pH, Conductividad, Turbidez, Amonio, Nitratos, Nitritos, Color y Cloro 30.00 €

Observacións:

A estes prezos aplicáselles o IVE vixente no momento da facturación..