Servizos de análise NIR

ENSILAXES E FORRAXES

Mouriscade


NIR
  • De 1 a 200 mostras: 8,40 €/mostra
  • De 201 a 400 mostras: 7,40 €/mostra
  • De 401 a 600 mostras: 6,40 €/mostra
  • A partir de 601 mostras: 5,40 €/mostra

PENSOS E MATERIAS PRIMAS

Evonik


Análisis Proximal + Energía NIR: 15 €/mostra

Aminoácidos NIR: 42 €/mostra

Control Procesado Térmico NIR: 50 €/mostra  (Inclúe Análise Proximal + Enerxía NIR)

Ácidos grasos NIR: 12 €/mostra

 

Observacións: a estes prezos aplicaráselle o IVE vixente no momento da facturación.

 Os resultados das análises NIR estarán dispoñibles en 48 horas