A actividade diaria de Finca Mouriscade céntrase fundamentalmente na realización de análise de alimentación animal como ensilaxes, pensos e materia primas para mellorar a rendibilidade das explotacións gandeiras.

A liña de análise permítelles a gandeiros, cooperativas e industrias coñecer, coa máxima fiabilidade, os valores nutricionais do mantemento das súas reses, para optimizala e favorecer que as explotacións sexan cada vez máis modernas e competitivas nos comprados.

Unha das prioridades do laboratorio de Finca Mouriscade é a rapidez do traballo para que os interesados poidan tomar decisións e actuar no menor tempo posible. Para lograr este fin aplícase un protocolo que permite que as análises químicas de ensilaxe, realizadas mediante a técnica NIR, entréguense nun prazo de 24 a 48 horas.

No laboratorio de Finca Mouriscade tamén se realizan análise de augas nas que se detectan E. coli, coliformes, así como nitratos, nitritos ou se determina a súa condutividade, entre outros parámetros.

Finalmente, tamén existe unha liña de identificación de xermes en leite causantes de mamite e realízanse antibiogramas.

Todos os resultados das análises que se realizan en Finca Mouriscade poden consultarse na web tan pronto como finalizan as probas. Para iso o laboratorio facilítalles aos clientes un contrasinal confidencial e seguro.

FORMULARIO DE CONTACTO

INFÓRMANOS DE CALQUERA DÚBIDA OU SUXESTIÓN

ACCEDER